Rzecznik Praw Lekarza

Rzecznik Praw Lekarza
W 2010 roku w Naczelnej Izbie lekarskiej utworzone zostało Biuro Praw Lekarza. Podstawowym zadaniem Rzecznika jest występowanie w obronie godności zawodu lekarza i obrona zbiorowych interesów lekarzy. W uzasadnionych przypadkach Rzecznik Praw Lekarza podejmuje też interwencje na rzecz indywidualnego lekarza,szczególnie, gdy naruszenie jego praw może mieć konsekwencje dla całego środowiska.

 

Rzecznik Praw Lekarza przy Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie 2014-2017
Zbigniew Brzezin

 

Lista Okręgowych Rzeczników Praw Lekarza - na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej pod adresem:

http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/agresja-w-ochronie-zdrowia/rzecznicy-okrgowi