Odznaczenie „Za zasługi dla Samorządu Lekarskiego”

Odznaczenia nadawane przez Okręgową Izbą Lekarską w Częstochowie
Odznaczenie ?Za zasługi dla Samorządu Lekarskiego?

Odznaczenie przyznawane jest lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym  dla środowiska samorządu lekarskiego.
Odznaczenie zostało ustanowione w 2009 roku  na mocy uchwały nr 474/II/09I  Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2009 r..
 
Kapitułę Odznaczenia stanowią:
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Wiceprezes ds. Stomatologii
Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej noszący to Odznaczenie
Inne osoby noszący to Odznaczenie i zamieszkujący obszar działania OIL
Konwent Kapituły stanowią :Kanclerz, Sekretarz,Prezes i Wiceprezes ORL


Odznaczeni  ?Za zasługi dla Samorządu Lekarskiego?.


2009 rok
dr n.med. Wanda Terlecka
lek.med. Jerzy Baranowski
Barbara Remblewska


Z poza terenu Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
Dr n.med. Konstanty Radziwiłł
Dr n.med. Maciej Hamankiewicz
Dr n.med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
 
2010 rok
?lek.med. Teresa Kotkowska


2011 rok
lek.med.Zbigniew Brzezin
lek.med. Romuald Górniak
lek.dent.Anna Kapustecka
Dr n.med. Małgorzata Klimza
lek.med.Marek Mikołajczyk
lek.med.Grzegorz Zieliński

Z poza terenu Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
Dr n.med. Zyta Kaźmierczak- Zagórska
Dr n.med.Ryszard Golański