Meritus Pro Medicis

Najwyższym odznaczeniem samorządu lekarskiego w Polsce jest 

?Meritus Pro Medicis?

ustanowione uchwałą NRL nr 83/04/IV z 18 czerwca 2004 r.

http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/meritus-pro-medicis


Przyznawane jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego.


Laureatami tego zaszczytnego wyróżnienia są członkowie naszej OIL:


Zbigniew Brzezin (2009)
Mariusz Malicki (2011)
Jerzy Baranowski (2013)