Punkty edukacyjne

Obowiązek doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
 
I okres rozliczeniowy: 6.11.2004 r. ? 5.11.2008 r.
 
II okres rozliczeniowy: 6.11.2008 r. ? 5.11.2012 r.
 
III okres rozliczeniowy: 6.11.2012. ? 5.11.2016 r.
 
Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego można uzyskać, check unhealthy przedkładając w biurze OIL certyfikaty i zaświadczenia dokumentujące udział we wszystkich formach kształcenia wraz z Indeksem doskonalenia zawodowego lekarza/lekarza dentysty. Ilość zdobytych punktów zostaje potwierdzona uchwałą ORL bądź Prezydium ORL i odnotowana w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów.
Na życzenie lekarz/lekarz dentysta może uzyskać zaświadczenie o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego i ilości zdobytych punktów.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 r.

w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów