Wybory 2017-2021

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
XXI SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W CZĘSTOCHOWIE

ZAPRASZA SZANOWNYCH DELEGATÓW
NA OBRADY, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ
W

OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
ul. gen. J. ZAJĄCZKA 5

TERMIN ZJAZDU:

23 MARCA 2018 R.
POCZĄTEK OBRAD: 9:00

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z ART. 22 P. 4 USTAWY
Z DNIA 2.12.2009 R. O IZBACH LEKARSKICH
OBECNOŚĆ NA ZJEŹDZIE JEST OBOWIĄZKOWA

Biuro zjazdu będzie czynne w dniu 23 marca 2018 r. od godz. 8.00 w miejscu obrad. Biuro dokonuje akredytacji uczestników.
Prosimy o zabranie na zjazd otrzymanych materiałów zjazdowych.

Komitet organizacyjny zjazdu:    Prezydium ORL:
przewodniczący Zbigniew Brzezin
członkowie:
Romuald Górniak
Beata Jakubiec-Bartnik
Anna Kapustecka
Małgorzata Klimza
Urszula Kołodzińska
Mariusz Malicki
Grzegorz Zieliński

 

 

Wybory 2017-2021

 

Wybory do samorządu lekarskiego na VIII kadencję 2017-2021 - Informacje

 

Rodzaj dokumentu

 

format

AcrobatReader

Regulamin wyborów

 Kalendarz wyborczy

Wniosek o przeniesienie

do innego rejonu wyborczego

 

Karta zgłoszenia kandydata

 

 

 

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn. 14 kwietnia 2017r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie informuje, że od 14 kwietnia 2017 r. do 15 maja 2017r. OKW w Częstochowie
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII Kadencji.

Z grona wybranych delegatów zjazd sprawozdawczo-wyborczy dokona wyboru organów samorządowych:
    Okręgową Radę Lekarską,
    Okręgowy Sąd Lekarski,
    Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
    Okręgową Komisję Rewizyjną,
    członków Okręgowej Komisji Wyborczej.

Jeżeli chcemy zgłosić kandydatów lub sami kandydować do organów samorządowych,
wypełniamy KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy,
- numer prawa wykonywania zawodu,
- oznaczenie rejonu wyborczego,
- nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.
- zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych przez OKW, w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie wyborów.

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata dostarczamy w terminie od 14 kwietnia do 15 maja 2017 r.
- osobiście do biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
- pocztą na adres:
    Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
    ul. gen. J. Zajączka 5
    42-202 Częstochowa

- faxem: +48 34 3681 888 wew. 0
- emailem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (z zaznaczonym potwierdzeniem odbioru email)

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie  głosowania w drodze korespondencyjnej
§ 4 - O przyjęciu zgłoszenia kandydata lub odrzuceniu zgłoszenia oprócz względów
formalnych, o których mowa w § 3, decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia.

UWAGA:
Nie będzie możliwości zgłaszania kandydatów w głosowaniu osobistym w rejonach wyborczych.
Nie zgłoszenie żadnego kandydata w wyznaczonym terminie tj. od 14 kwietnia do 15 maja br. skutkować będzie brakiem możliwości wyboru delegata z danego rejonu wyborczego.


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej


 

 

 

Stanowisko nr 1 Krajowej Komisji Wybrczej z dnia 13 stycznia 2017r.

w sprawie interpretacji tresci paragrafu 11 i paragrafu 12 Regulaminu głosowania

w rejonie wyborczym, for sale w tym w trybie głosowania korespondencyjnego, clinic

stanowiącego załącznik do regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,

na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów

i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych