Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.01 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Rejon Bialska 288 14

 

Lista kandydatów rejonu K8.01:

 

1, Brzezin Zbigniew, lekarz
2, Foremna Elżbieta, lekarz
3, Klimza Małgorzata, lekarz
4, Koper Robert, lekarz
5, Maćkowiak Jacek, lekarz
6, Ogrodniczak Piotr, lekarz
7, Oleksik Anita, lekarz
8, Oleksik Piotr, lekarz
9, Stryjewski Piotr, lekarz
10, Sułkowski Leszek, lekarz
11, Warzycha Jolanta, lekarz
12, Zatoński Zbigniew, lekarz
13, Zieliński Grzegorz, lekarz