Okręgowy Sąd Lekarski 2017-2021

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie - Piotr OLeksik L
I Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie - Władysław Pietreniuk L
II Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie - Lesław Rudziński D

 

Pełna lista członkowów Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie:

 

                 Maciej Borkowski                           L

                 Dariusz Czekaj                                L

                 Anastazja Janik                              D

                  Zofia Jastrzębska                           L

                  Dorota Kaim-Hagar                        L

                  Robert Koper                                  L

                  Jerzy Kuźnik                                   L

                  Elżbieta Noszkowska                     D

                  Ryszard Olejnik                              L

                  Monika Wolnowska                        L

                  Leszek Sułkowski                           L

                  Krzysztof Wolnik                            L

                  Małgorzata Zalasińska                   D

 

 

 

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich