Apel do Wojewody Śląskiego

Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
do Wojewody Śląskiego
o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej, w tym dla osób zarażonych
wirusem SARS-CoV-2 i poddanych nadzorowi epidemiologicznemu

 

Prezydium ORL w Częstochowie, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zwraca się z apelem o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej, w tym dla osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2.
    Ze względu na specyfikę świadczeń stomatologicznych – prawie 90% świadczeń przebiega z wytwarzaniem aerozolu, co powoduje zwiększenie ryzyka zakażenia wirusem przenoszonym drogą kropelkową – niezbędne jest zapewnienie lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej oraz do testów potwierdzających lub wykluczających zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Są to niezbędne elementy zapewnienia ochrony dla personelu oraz pacjentów.
    Sytuacja podmiotów świadczących usługi stomatologiczne jest bardzo trudna – wiele z nich zawiesiło swoją działalność, stosując się do rekomendacji Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz organizacji międzynarodowych (American Dental Association, Włoskie Stowarzyszenie Stomatologów). Powrót tych podmiotów do pracy będzie w dużej mierze  uzależniony od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz pacjentom.
    Jednocześnie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie w pełni popiera apele: nr 1/2020 Prezydium Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 marca 2020 r. oraz apel Prezydium NRL nr 7/20/P-VIII z dnia 12 marca 2020 r. do Ministra Zdrowia o zwiększenie dostępu do testów wykrywających SARS-Cov-2.

 

Wiceprezes ORL w Częstochowie, Mariusz Malicki


Sekretarz ORL w Częstochowie, Grzegorz Zieliński