Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie akcja POMAGAMY!

 

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie rozpoczyna akcję POMAGAMY!


Szanowni Państwo!
W tym trudnym czasie Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie stara się organizować pomoc dla swych członków. Uruchomiono pomoc prawną dla lekarzy i lekarzy dentystów, z której można skorzystać poprzez stronę Naczelnej Izby Lekarskiej lub stronę OIL w Częstochowie. Również towarzystwo Inter Polska SA uruchomiło specjalne telefony, do dyspozycji pozostaje nasz radca prawny oraz Kancelaria Lex Secure. Okręgowa Rada Adwokacka udostępniła nam numery telefonów do dyżurujących adwokatów. Szczegóły tych kontaktów znajdują również na naszej stronie oilczestochowa.pl.
Naczelna Izba Lekarska wraz z Fundacją Lekarze Lekarzom organizuje zakup środków ochrony osobistej w Chinach. Gdy transport tych środków dotrze do Polski, będą one redystrybuowane do okręgowych izb lekarskich. Nasza izba stara się również we własnym zakresie pozyskać sponsorów, którzy sfinansowaliby podobne zakupy dla naszych członków.
Lekarz lub lekarz dentysta, który w związku z sytuacja epidemiczną nie będzie mógł pracować i uzyskiwać dochodów, będzie mógł złożyć wniosek o czasowe zwolnienie ze składek na OIL.
Na stronie www.oilczestochowapomagamy.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące sytuacji epidemicznej oraz walki z koronawirusem. Poprzez tę stronę można zgłaszać swoje problemy lub zwracać się o pomoc. Strona ta może również posłużyć do nawiązania kontaktów z osobami, które mają środki i są gotowe wspomóc lekarzy w codziennej, trudnej pracy w warunkach epidemii. Jeśli znacie kogoś, kto chce takiej pomocy udzielić, zapraszamy do kontaktu.


Zbigniew Brzezin
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie