Pismo Prezydenta Miasta Częstochowy

Pismo Prezydenta Miasta Cczęstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników medycznych z terenu miasta Częstochowy oraz ich rodzin, ale także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy zawodowej, podjąłem starania mające na celu umożliwienie zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Personel medyczny, który z uwagi na charakter swojej pracy, a więc także częsty kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie lub już zakażonymi koronawirusem, nie będzie musiał wracać po pracy do swoich domów, chroniąc tym samym swoich najbliższych.

Dzięki chęci pomocy i zaangażowaniu Klasztoru Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika na Jasnej Górze zostaną udostępnione dla tych osób miejsca noclegowe w Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, w pobliżu Klasztoru Jasnogórskiego.

Do dyspozycji pracowników medycznych Miejsckiego Szpitala Zespolonego, Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zarezerwowano w Domu Pielgrzyma ogółem 238 miejsc, z następującym podziałem: dla Miejsckiego Szpitala Zespolonego 94 miejsca, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 90 miejsc i dla Stacji Pogotowia Ratunkowego 54 miejsca. Pracownicy poszczególnych jednostek będą kwaterowani w różnych skrzydłach budynku.

Szczegółowe informacje dot. możliwości zakwaterowania można uzyskać w swoich miejscach pracy.

 

Z poważaniem Prezydent Miasta Częstochowy -  Krzysztof Matyjaszczyk