Uchwały Prezydium ORL IV kadencja

 

 

Uchwały: 17-01-2014

 

1/P-IV/2014 17-01-2014 Wpis do rejestru lekarzy Katarzyna Bryc
2/P-IV/2014 17-01-2014 Wpis do rejestru lekarzy Sylwia Kustalik
3/P-IV/2014 17-01-2014 Praktyka w kolejnym przed. podmiotu lecz. Kamila Ślęzak-Januszko, buy cialis Anna Barczak, store Anna Gut
4/P-IV/2014 17-01-2014 Praktyka w przedsiebiorstwie podm. leczn. Kinga Boral

 

 

Uchwały: 31-01-2014

 

5/P-IV/2014 31-01-2014 Zmiana wydania zezwolenia  Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu indywidualnej
praktyki lekarskiej
6/P-IV/2014 31-01-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "98" Wpis do rejestru  Praktyk Lekarskich
7/P-IV/2014 31-01-2014 Indywidualna  Praktyka Lekarska  "95" IPL wyłącznie w  miejscu wezwania
8/P-IV/2014 31-01-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93" IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  
9/P-IV/2014 31-01-2014 Ustalenie zasady celowości ponoszenia  wydatków  W sprawie finansów OIL

 

 

Uchwały: 12-02-2014

 

10/P-IV/2014 12-02-2014 Przychodnia Stomatologiczna KODENT  Potwierdzenie spelnienia warunków kształcenia
11/P-IV/2014 12-02-2014 PZM MARKU  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia
12/P-IV/2014 12-02-2014 Towarzystwo Internistyczne Polskie  Potwierdzenie spelnienia warunków kształcenia

 

 

Uchwały: 14-02-2014

 

13/P-IV/2013 14-02-2014 Anna Kozik Specjalistyczna praktyka w miejscu wezwania
14/P-IV/2014 14-02-2014 Anna Kleszcz, drugstore Ewa Pater Specjalistyczna praktyka lekarska - gabinet
15/P-IV/2014 14-02-2014 Kamila Dudzik IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  
16/P-IV/2014 14-02-2014 Oktawian Trybus Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru
17/P-IV/2014 14-02-2014 Sylwia Rolando  Wpisanie lekarza na listę członków OIL  Ograniczone PWZ
18/P-IV/2014 14-02-2014 Maciej Zięba  Wpisanie lekarza na listę członków OIL  
19/P-IV/2014 14-02-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
20/P-IV/2014 14-02-2014 Jakub Burghardt  Wpisanie lekarza na listę członków OIL  
21/P-IV/2014 14-02-2014 Zofia Marszałek-Szewczyk  Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej czas określony
22/P-IV/2014 14-02-2014 Jakub Burghardt  Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej czas nieokreślony
23/P-IV/2014 14-02-2014 Magdalena Ogrodniczak Indywidualna praktyka lekarska - "98"  wpis do rejestru 
24/P-IV/2014 14-02-2014 Anna Bogusławska  Wpisanie lekarza na listę członków OIL  
25/P-IV/2014 14-02-2014 Anna Bogusławska  Skierowanie na staż podyplomowy 
26/P-IV/2014 14-02-2014 Sylwia Rolando  Skierowanie na staż podyplomowy 

 

 

Uchwały: 28-02-2014

 

27/P-IV/2014 28-02-2014 Motyl Marta  Wpisanie lekarza na listę członków OIL  
28/P-IV/2014 28-02-2014 Cieśla Lidia  Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł" 
29/P-IV/2014 28-02-2014 Specjalistyczna  Praktyka Lekarska  "94" SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  
30/P-IV/2014 28-02-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "98" Wpis do rejestru  Praktyk Lekarskich
31/P-IV/2014 28-02-2014 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne O/Cz-wa Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
32/P-IV/2014 28-02-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93" IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  
33/P-IV/2014 28-02-2014 Punkty edukacyjne  Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 
34/P-IV/2014 28-02-2014 Punkty edukacyjne  Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 

 

 

Uchwały: 28-03-2014

 

55/P-IV/2014 28-03-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
56/P-IV/2014 28-03-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "99" Wpis do rejestru  Praktyk Lekarskich
57/P-IV/2014 28-03-2014 Specjalistyczna  Praktyka Lekarska  "94" SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  
58/P-IV/2014 28-03-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93" IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  
59/P-IV/2014 28-03-2014 Indywidualna  Praktyka Lekarska  "95" IPL wyłącznie w  miejscu wezwania
60/P-IV/2014 28-03-2014 Słowiński Witalij - PWZ Wpisanie lekarza na listę członków OIL  

 

 

Uchwały: 11-04-2014

 

61/P-IV/2014 11-04-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
62/P-IV/2014 11-04-2014 Specjalistyczna  Praktyka Lekarska  "96" SPL wyłącznie w  miejscu wezwania
63/P-IV/2014 11-04-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93" IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  
64/P-IV/2014 11-04-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "99" Wpis do rejestru  Praktyk Lekarskich
65/P-IV/2014 11-04-2014 Indywidualna  Praktyka Lekarska  "95" IPL wyłącznie w  miejscu wezwania
66/P-IV/2014 11-04-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "98" Wpis do rejestru  Praktyk Lekarskich
67/P-IV/2014 11-04-2014 Zając Dawid  Wpisanie lekarza na listę członków OIL  
68/P-IV/2014 11-04-2014 Radecka-Zając Sandra  Wpisanie lekarza na listę członków OIL  
69/P-IV/2014 11-04-2014 Towarzystwo Internistów Polskich Oddział w
Częstochowie
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
70/P-IV/2014 11-04-2014 Towarzystwo Internistów Polskich Oddział w
Częstochowie oraz Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej z siedzibą w Gliwicach
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
71/P-IV/2014 11-04-2014 Specjalistyczna  Praktyka Lekarska  "94" SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  
72/P-IV/2014 11-04-2014 Polskie Towarzystwo Pediatryczne  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 

 

 

Uchwały: 25-04-2014

 

73/P-IV/2014 25-04-2014 Specjalistyczna  Praktyka Lekarska  "94" SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  
74/P-IV/2014 25-04-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "99" Wpis do rejestru  Praktyk Lekarskich
75/P-IV/2014 25-04-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
76/P-IV/2014 25-04-2014 Magdalena  Łacna  Wpisanie lekarza na listę członków OIL  
77/P-IV/2014 25-04-2014 Lista placówek stażowych  Zatwierdzenie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży pody
plomowych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa 
78/P-IV/2014 25-04-2014 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego
"MARKU" Sp. Jawna 
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 

 

 

Uchwały: 13-05-2014

 

79/P-IV/2014 13-05-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93" IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  
80/P-IV/2014 13-05-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
81/P-IV/2014 13-05-2014 Olga Pazdan  Wpisanie lekarza na listę członków OIL  
82/P-IV/2014 13-05-2014 Michał Witek  Wpisanie lekarza na listę członków OIL  
83/P-IV/2014 13-05-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "98" Wpis do rejestru  Praktyk Lekarskich
84/P-IV/2014 13-05-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska wyłącznie  w PPL "94" Wpis do rejestru  Praktyk Lekarskich
85/P-IV/2014 13-05-2014 Punkty edukacyjne  Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 
86/P-IV/2014 13-05-2014 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział w
Częstochowie 
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 

 

 

Uchwały: 26-05-2014

 

87/P-IV/2014 26-05-2014 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Oddział w Częstochowie 
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
88/P-IV/2014 26-05-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w PPL
89/P-IV/2014 26-05-2014 Dziankowska-Bartkowiak Bożena Indywidualna Praktyka Lekarska "98" Wpis do rejestru  Praktyk Lekarskich
90/P-IV/2014 26-05-2014 Przełożona Pielęgniarek Szpitala
Powiatowego w Myszkowie 
Konkurs Szpital Powiatowy w Myszkowie 
91/P-IV/2014 26-05-2014 Pielęgniarka Oddziału Ginekologiczno-
Położnieczego w Szpitalu Powiatowym 
Konkurs Szpital Powiatowy w Myszkowie 
92/P-IV/2014 26-05-2014 Pielęgniarka Oddziału Neonatologicznego
Szpitala Powiatowego w Myszkowie 
Konkurs Szpital Powiatowy w Myszkowie 
93/P-IV/2014 26-05-2014 Wniosek do NIL o dotację szkoleń
organizowanych przez OIL w Częstochowie 
Wystąpienie o dotację szkoleń do NIL 
94//P-IV/2014 26-05-2014 Punkty edukacyjne  Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 

 

Uchwały: 30-05-2014

 

95/P-IV/2014 30-05-2014 Skreślenie z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich   Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru
96/P-IV/2014 30-05-2014 Indywidualna  Praktyka Lekarska  "95" IPL wyłącznie w  miejscu wezwania
97/P-IV/2014 30-05-2014 Olga Kucharska-Białas  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
98/P-IV/2014 30-05-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w PPL

 

 

Uchwały: 06-06-2014

 

99/P-IV/2014 06-06-2014 Zmiana wpisu: Katarzyna Ulrich, Jakub Jabłoński Zmiana wpisu do rejstru praktyk leklarskich
100/P-IV/2014 06-06-2014 Wpis do rejestru praktyk: Katarzyna Korbyla,
Joanna Szczepańczyk "93"
IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
101/P-IV/2014 06-06-2014 Wpis do rejestru lekarzy: Jerzy Szyrocki Wpis do rejestru w związku z przeniesienim ze ŚIL

 

 

Uchwały: 13-06-2014

 

102/P-IV/2014 13-06-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska "98"  Wpis do rejestru  Praktyk Lekarskich
103/P-IV/2014 13-06-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
104/P-IV/2014 13-06-2014 Zmieniająca wpis do rejestru IPL wyłącznie w PPL  Zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską 

 

 

Uchwały: 18-06-2014

 

105/P-IV/2014 18-06-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
106/P-IV/2014 18-06-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska    "98" Wpis do Rejestru Praktyk Lekarskich 

 

 

Uchwały: 04-07-2014

 

107/P-IV/2014 04-07-2014 Pluta Małgorzata  skierowanie na staż podyplomowy
108/P-IV/2014 04-07-2014 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego
"MARKU" Sp. Jawna 
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
109/P-IV/2014 04-07-2014 Skrzydeł Zuzana - wymiana PWZ RLS
110/P-IV/2014 04-07-2014 Zmieniająca wpis do rejestru IPL  Zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską 
111/P-IV/2014 04-07-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska "93"  IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
112/P-IV/2014 04-07-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska "95"  IPL w miejscu wezwania 
113/P-IV/2014 04-07-2014 Wykreślenie z rejestru praktyk lekarskich  Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej 
114/P-IV/2014 04-07-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "99" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 

 

 

Uchwały: 18-07-2014

 

115/P-IV/2014 18-07-2014 Zieliński Wojciech  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
116/P-IV/2014 18-07-2014 Ostrowska Barbara  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
117/P-IV/2014 18-07-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiejwyłącznie w PPL
118/P-IV/2014 18-07-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
119/P-IV/2014 18-07-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska    "98" Wpis do Rejestru Praktyk Lekarskich 
120/P-IV/2014 18-07-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska "95"  IPL w miejscu wezwania 
121/P-IV/2014 18-07-2014 Wykreślenie z rejestru praktyk lekarskich  Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej 
122/P-IV/2014 18-07-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 

 

 

Uchwały: 25-07-2014

 

123/P-IV/2014 25-07-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiejwyłącznie w PPL
124/P-IV/2014 25-07-2014 Skreślenie z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich   Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru
125/P-IV/2014 25-07-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
126/P-IV/2014 25-07-2014 Centrum Stomatologii OLMEDICAL Anita Olek Zgłoszenie placówki na listę podmiotów uprawnionych do prawadzenia staży 

 

 

Uchwały: 08-08-2014

 

127/P-IV/2014 08-08-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
128/P-IV/2014 08-08-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiejwyłącznie w PPL
129/P-IV/2014 08-08-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "99" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 
130/P-IV/2014 08-08-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska    "98" Wpis do Rejestru Praktyk Lekarskich 
131/P-IV/2014 08-08-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
132/P-IV/2014 08-08-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska "95"  IPL w miejscu wezwania 

 

 

Uchwały: 14-08-2014

 

133/P-IV/2014 14-08-2014 Wojaczek Krzysztof  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
134/P-IV/2014 14-08-2014 Kubat Dawid  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
135/P-IV/2014 14-08-2014 Śpiewak Izabela  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
136/P-IV/2014 14-08-2014 Dmuchacz Daria  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
137/P-IV/2014 14-08-2014 Szczęsna Pamela  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
138/P-IV/2014 14-08-2014 Gęsiarz Paulina  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
139/P-IV/2014 14-08-2014 Jabłońska Paula  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
140/P-IV/2014 14-08-2014 Wróblewski Michał  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
141/P-IV/2014 14-08-2014 Owczarek Izabela  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
142/P-IV/2014 14-08-2014 Krajka Marta  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
143/P-IV/2014 14-08-2014 Kwapisz Agnieszka Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
144/P-IV/2014 14-08-2014 Kapica Piotr Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
145/P-IV/2014 14-08-2014 Pilecki Kamil Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
146/P-IV/2014 14-08-2014 Kulawiak Natasza  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
147/P-IV/2014 14-08-2014 Zawierucha Agata  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie ograniczonego PWZ
148/P-IV/2014 14-08-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska "93"  IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
149/P-IV/2014 14-08-2014 PPUH TYTAN  Sp. Jawna  w Częstochowie  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
150/P-IV/2014 14-08-2014 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne O/ Cz-wa  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
151/P-IV/2014 14-08-2014 Kaczor Łukasz Wpis do Rejestru Praktyk Lekarskich przyznanie ograniczonego PWZ

 

 

Uchwały: 22-08-2014

 

152/P-IV/2014 22-08-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska    "98" Wpis do Rejestru Praktyk Lekarskich 
153/P-IV/2014 22-08-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska "93"  IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
154/P-IV/2014 22-08-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiejwyłącznie w PPL

 

 

Uchwały: 26-09-2014

 

155/P-IV/2014 26-09-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiejwyłącznie w PPL
156/P-IV/2014 26-09-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
157/P-IV/2014 26-09-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
158/P-IV/2014 26-09-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska    "98" Wpis do Rejestru Praktyk Lekarskich 
159/P-IV/2014 26-09-2014 Grupowa Praktyka Lekarska  "97"  Wpis do rejestru Grupowych Praktyk Lekarskich 
160/P-IV/2014 26-09-2014 Skreślenie z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich  i grupowej praktyki lekarskiej  Skreślenie z rejestru praktyk lekarskich 
161/P-IV/2014 26-09-2014 EUROMEDIC Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie ul. Rędzińska 112. Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 

 

 

Uchwały: 10-10-2014

 

162/P-IV/14 10-10-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiejwyłącznie w PPL
163/P-IV/14 10-10-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
164/P-IV/14 10-10-2014 Kuciak Walerian- zgon Skreślenie z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich  
165/P-IV/14 10-10-2014 Specjalistyczna   Praktyka Lekarska  "96" ISL wyłącznie w  miejscu wezwania
166/P-IV/14 10-10-2014 Heluszka Tomasz  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie  PWZ
167/P-IV/14 10-10-2014 Heluszka Aleksandra  Wpis do Rejestru Lekarzy - przyznanie  PWZ
168/P-IV/14 10-10-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "99" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 
169/P-IV/14 10-10-2014 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego
"MARKU" Sp. Jawna 
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
170/P-IV/14 10-10-2014 ECO Dental Partners Sp. Z o.o.  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
171/P-IV/14 10-10-2014 Chyrchel Marian - zwolnienie ze składek  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nie określony 
172/P-IV/14 10-10-2014 Dymczyk - wydanie duplikatu PWZ  Duplikat PWZ
173/P-IV/14 10-10-2014 Gęsiarz Paulina - skierowanie na staż podyplomowy lekarzy  Staż 
174/P-IV/14 10-10-2014 Dobrakowska Ewa  Skreślenie z rejestru grupowych praktyk lekarskich  
175/P-IV/14 10-10-2014 Kruk Marek  - zwolnienie ze składek  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nie określony 

 

 

Uchwały: 24-10-2014

 

176/P-IV/2014 24-10-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiejwyłącznie w PPL
177/P-IV/2014 24-10-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
178/P-IV/2014 24-10-2014 Skreślenie z rejestru grupowej  praktyki lekarskich  Skreślenie z rejestru praktyk lekarskich 
179/P-IV/2014 24-10-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "99" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 
180/P-IV/2014 24-10-2014 Lizura Jakub  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy PWZ 
181/P-IV/2014 24-10-2014 Cywińska Justyna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy PWZ 
182/P-IV/2014 24-10-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
183/P-IV/2014 24-10-2014 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział w Częstochowie  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 

 

 

Uchwały: 21-11-2014

 

184/P-IV/14 21-11-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiejwyłącznie w PPL
185/P-IV/14 21-11-2014 Wpis do rejestru prakrtyk lekarskich Specjalistyczna praktyka lekarska w przedsiębiorstwie - Małgorzata Wysocka
186/P-IV/14 21-11-2014 Wpis do rejestru prakrtyk lekarskich Indywidualna  praktyka lekarska w przedsiębiorstwie - Edyta Szafer-Gęsikowska
187/P-IV/14 21-11-2014 Wpis do rejestru prakrtyk lekarskich Indywidualna  praktyka lekarska w miejscu wezwania - Zofia Zielińska-Stajner
188/P-IV/14 21-11-2014 Wpis do rejestru lekarzy dentystów Przyjęcie lek. dent. Michała Falgera w związku z przeniesieniem z innej OIL
189/P-IV/14 21-11-2014 Skreslenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - Henryk Mazur
190/P-IV/14 21-11-2014 Zwolnienie z opłacania składek  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nie określony - Kamila Młodkowska
191/P-IV/14 21-11-2014 Zwolnienie z opłacania składek  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nie określony - Barbara Siejka
192/P-IV/14 21-11-2014 Zwolnienie z opłacania składek  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nie określony - Henryk Mazur
193/P-IV/14 21-11-2014 Zwolnienie z opłacania składek  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nie określony - Stanisław Synowiecki
194/P-IV/14 21-11-2014 Zwolnienie z opłacania składek  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nie określony - Kamila Kocot
195/P-IV/14 21-11-2014 Zwolnienie z opłacania składek  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony - Mateusz Adamkiewicz
196/P-IV/14 21-11-2014 Zwolnienie z opłacania składek  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony - Janusz Gajewski
197/P-IV/14 21-11-2014 Rozliczenie dotacji z NIL Rozliczenie dotacji na konferencję stomatologiczną
198/P-IV/14 21-11-2014 Wpis do rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie
Wpis przedsiębiorcy POLORTO Tomasz Stefańczyk
199/P-IV/14 21-11-2014 Potwierdzenie warunków kształcenia
podyplomowego
Zebranie naukowe PTP Oddział w Częstochowie
200/P-IV/14 21-11-2014 Wystąpienie  o datację do NIL na szkolenia
podyplomowe lekarzy 
Wniosek do NIL 

 

 

Uchwały: 06-12-2014

 

201/P-IV/14 06-12-2014 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział w Częstochowie  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
202/P-IV/14 06-12-2014 Skreślenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 
203/P-IV/14 06-12-2014 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
204/P-IV/14 06-12-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
205/P-IV/14 06-12-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
206/P-IV/14 06-12-2014 Siejka Agnieszka  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone PWZ 
207/P-IV/14 21-11-2014 Klita Aneta  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy PWZ 
208/P-IV/14 21-11-2014 Szafert -Gęsikowska Edyta  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy PWZ 
209/P-IV/14 21-11-2014 Skreslenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - Leszek Burghardt 

 

 

Uchwały: 23-12-2014

210/P-IV/14 23-12-2014 Siejka Agnieszka  Skierowanie lekarza na staż podyplomowy 

 

 

Uchwały: 02-01-2015

 

211/P-IV/15 02-01-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
212/P-IV/15 02-01-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
213/P-IV/15 02-01-2015 Skreślenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 
214/P-IV/15 02-01-2015 Starczewski Andrzej  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy PWZ 
215/P-IV/15 02-01-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
216/P-IV/15 02-01-2015 Witkowska Krystyna  Ustalenie kwoty składki "10 zł miesięcznie" 
217/P-IV/15 02-01-2015 Liberda-Szymonik Anna  Ustalenie kwoty składki "10 zł miesięcznie" 
218/P-IV/15 02-01-2015 Kurek Tomasz  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony 
219/P-IV/15 02-01-2015 Łukoszek Edward  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
220/P-IV/15 02-01-2015 Reterski Mirosław  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony 

 

 

Uchwały: 07-01-2015

 

221/P-IV/15 07-01-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
222/P-IV/15 07-01-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
223/P-IV/15 07-01-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska    "98" Wpis do Rejestru Praktyk Lekarskich 

 

 

Uchwały: 23-01-2015

 

224/P-IV/15 23-01-2015 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego
"MARKU" Sp. Jawna 
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
225/P-IV/15 23-01-2015 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział  w Częstochowie  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
226/P-IV/15 23-01-2015 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne  Oddział  w Częstochowie  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
227/P-IV/15 23-01-2015 Przychodnia Stomatologiczna KODENT  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
228/P-IV/15 23-01-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
229/P-IV/15 23-01-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
230/P-IV/15 23-01-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska    "98"  lista załącznik Wpis do Rejestru Indywidualnych Praktyk Lekarskich 
231/P-IV/15 23-01-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
232/P-IV/15 23-01-2015 Skreślenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 
233/P-IV/15 23-01-2015 Kowalczyk Michał Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy PWZ 
234/P-IV/15 23-01-2015 Przedstawiciel ORL na konkurs - Lidia Adrianowicz Pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekńczo-Leczniczego
Psychiatrycznego w Lublińcu - Konkurs

 

 

Uchwały: 06-02-2015

 

248/P-IV/15 06-03-2015 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział w Częstochowie  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
249/P-IV/15 06-03-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
250/P-IV/15 06-03-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
251/P-IV/15 06-03-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
252/P-IV/15 06-03-2015 Skreślenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 
253/P-IV/15 06-03-2015 Ordynator Oddziału Neonatologicznego w Miejskim Szpitalu Zespolonym ul. Mirowska 15 Konkurs Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ul. Mirowska 15
254/P-IV/15 06-03-2015 Ordynator  Oddziału Dermatologicznego  w Miejskim Szpitalu Zespolonym ul. Mirowska 15 Konkurs Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ul. Mirowska 15

 

 

Uchwały: 06-03-2015

 

255/P-IV/15 13-03-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
256/P-IV/15 13-03-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
257/P-IV/15 13-03-2015 Grupowa Praktyka Lekarska  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
258/P-IV/15 13-03-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
259/P-IV/15 13-03-2015 Skreślenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 
260/P-IV/15 13-03-2015 Jamza Andrzej  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
261/P-IV/15 13-03-2015 Skowron Tadeusz  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony 

 

 

Uchwały: 13-03-2015

 

262/P-IV/15 27-03-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
263/P-IV/15 27-03-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
264/P-IV/15 27-03-2015 Skreślenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 
265/P-IV/15 27-03-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
266/P-IV/15 27-03-2015 Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziału dziecięcego  w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku Stefan Pawłowski - przedstawiciel ORL do prac w komisji konkursowej 
267/P-IV/15 27-03-2015 Pluta Małgorzata  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 

 

 

Uchwały: 27-03-2015

 

 

Uchwały: 09-04-2015

 

268/P-IV/15 09-04-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
269/P-IV/15 09-04-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
270/P-IV/15 09-04-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
271/P-IV/15 09-04-2015 Skreślenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 
272/P-IV/15 09-04-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "95"  lista załącznik IPL w miejscu wezwania
273/P-IV/15 09-04-2015 Korelowski Jacek  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy PWZ 
274/P-IV/15 09-04-2015 Choryłek-Bugajska Katarzyna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy PWZ 
275/P-IV/15 09-04-2015 Bogusławska Anna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy PWZ 
276/P-IV/15 09-04-2015 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego
"MARKU" Sp. Jawna 
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
277/P-IV/15 09-04-2015 ECO DENTAL PARTNERS Sp. z o.o.o Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
278/P-IV/15 09-04-2015 Akademia Prawa Medycznego Sp. z o.o.   
279/P-IV/15 09-04-2015 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział  w Częstochowie  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 

 

 

Uchwały: 08-05-2015

 

280/P-IV/15 08-05-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
281/P-IV/15 08-05-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
282/P-IV/15 08-05-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
283/P-IV/15 08-05-2015 Indywidualna  Praktyka Lekarska "98" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 
284/P-IV/15 08-05-2015 Brzegowa-Zawalska Katarzyna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy PWZ 
285/P-IV/15 08-05-2015 Potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego
Punkty edukacyjne 
286/P-IV/15 08-05-2015 Towarzystwa Internistów Polskich Oddział w Częstochowie
 z siedzibą w Częstochowie
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
287/P-IV/15 08-05-2015 Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej dla
 Dzieci i Dorosłych ?DAR SERCA? z siedzibą w Częstochowie 
Wpis organizatora kształcenia do rejestru podmiorów uprawnionych do          
      prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów 
288/P-IV/15 08-05-2015 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział  w Częstochowie  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 

 

 

Uchwały: 22-05-2015

 

289/P-IV/15 22-05-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
290/P-IV/15 22-05-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
291/P-IV/15 22-05-2015 Kukuła Oliwia  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
292/P-IV/15 22-05-2015 Nowakowska Alicja  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
293/P-IV/15 22-05-2015 Janczarek Elżbieta  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
294/P-IV/15 22-05-2015 Konkurs na stanowisko Przełożonej  Pielęgniarki Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kłobucku Stefan Pawłowski - przedstawiciel ORL do prac w komisji konkursowej 
295/P-IV/15 22-05-2015 Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Medycznego MARKU sp. j.  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l dentystów 
296/P-IV/15 22-05-2015 Konkurs na stanowisko Naczelnej   Pielęgniarki SPZOZ   w Lublińcu  Lidia Adrianowicz- przedstawiciel ORL do prac w komisji konkursowej 
297/P-IV/15 22-05-2015 Indywidualna  Praktyka Lekarska "98" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 
298/P-IV/15 22-05-2015 Diagnostyka neurorozwojowa kluczem do usprawnienia i zapobiegania opóźnieniom psychoruchowym niemowląt Wniosek do Naczelnej Izby Lekarskiej o przyzanie dotacji na szkolenie 

 

 

Uchwały: 12-06-2015

 

299/P-IV/15 12-06-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
300/P-IV/15 12-06-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
301/P-IV/15 12-06-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
302/P-IV/15 12-06-2015 Segiet-Krysiak Iwona  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy  -PWZ 
303/P-IV/15 12-06-2015 Grażyna Blukacz  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
304/P-IV/15 12-06-2015 Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Dermatologicznego w MSZ w Częstochowie ul. Mirowska   Zmiana składu komisji konkursowej 
305/P-IV/15 12-06-2015 Hajducka Anna  Skierowanie na staż podyplomowy 

 

 

Uchwały: 03-07-2015

 

306/P-IV/15 03-07-2015 Korna-Bukowy Karolina  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy  -PWZ 
307/P-IV/15 03-07-2015 Bukowy Bartosz  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy  -PWZ 
308/P-IV/15 03-07-2015 Skowron Łukasz  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy  -PWZ 
309/P-IV/15 03-07-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
310/P-IV/15 03-07-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
3114/P-IV/15 03-07-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "95"  lista załącznik IPL w miejscu wezwania
312/P-IV/15 03-07-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
313/P-IV/15 03-07-2015 Cuglewski Marek  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 

 

 

Uchwały: 17-07-2015

 

314/P-IV/15 03-07-2015 Skowron Łukasz  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
315/P-IV/15 03-07-2015 Ryczałty dla członków Prezydium, Prezesa OSL i OROZ Ustalenie miesięcznych ryczałtów, w celu zwrotu zasadniczych kosztów
związanych z pełnieniem funkcji organów ORL 
316/P-IV/15 03-07-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
317/P-IV/15 03-07-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
318/P-IV/15 03-07-2015 Zatwierdzenie listy podmiotów uprawionych
do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów
Lista placówek stażowych 

 

 

Uchwały: 10-08-2015

 

319/P-IV/15 10-08-2015 Żuchowska Marta Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
320/P-IV/15 10-08-2015 Kowalska Magdalena Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
321/P-IV/15 10-08-2015 Zawada Arleta Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
322/P-IV/15 10-08-2015 Muskalska Anita Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
323/P-IV/15 10-08-2015 Małasiewicz Joanna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
324/P-IV/15 10-08-2015 Tasarz Joanna Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
325/P-IV/15 10-08-2015 Jakubczyk Magdalena  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
326/P-IV/15 10-08-2015 Kokoszka Bartosz  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
327/P-IV/15 10-08-2015 Kukowka Karol Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
328/P-IV/15 10-08-2015 Majcher Michał  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
329/P-IV/15 10-08-2015 Rachwalik Radosław Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
330/P-IV/15 10-08-2015 Mańka Mariusz  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
331/P-IV/15 10-08-2015 Łydzbińska Agnieszka  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
332/P-IV/15 10-08-2015 Mazur Martyna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
333/P-IV/15 10-08-2015 Chmiel Jakub Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
334/P-IV/15 10-08-2015 Bodanka Joanna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
335/P-IV/15 10-08-2015 Mańka Katarzyna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
336/P-IV/15 10-08-2015 Mazur Ewa  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy  -PWZ 
337/P-IV/15 10-08-2015 Pająk Agnieszka  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy  -PWZ 
338/P-IV/15 10-08-2015 Nowak Katarzyna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
339/P-IV/15 10-08-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
340/P-IV/15 10-08-2015 Skreślenie z rejestru praktyk Wykreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 
341/P-IV/15 10-08-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
342/P-IV/15 10-08-2015 Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ pod nazwą Gminny Zespół Ośrodka Zdrowia w Poczesnej   Jolanta Zybura - przedstawiciel ORL do prac w komisji konkursowej 
343/P-IV/15 10-08-2015 Stroińska Anna  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
344/P-IV/15 10-08-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 

 

 

Uchwały: 28-08-2015

 

345/P-IV/15 28-08-2015 Bociąga Anrzej  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
346/P-IV/15 28-08-2015 Koperek Michał  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
347/P-IV/15 28-08-2015 Korecka Karolina  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
348/P-IV/15 28-08-2015 Jaworska Anna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
349/P-IV/15 28-08-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
350/P-IV/15 28-08-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
351/P-IV/15 28-08-2015 Skreślenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 
352/P-IV/15 28-08-2015 Maludziński Piotr Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy  -PWZ 
353/P-IV/15 28-08-2015 Rajczyk-Pignoli Patrycja  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony 
354/P-IV/15 28-08-2015 Turczyk Ludmile  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 

 

 

Uchwały: 11-09-2015

 

355/P-IV/15 11-09-2015 Bodanka Joanna  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
356/P-IV/15 11-09-2015 Bociąga Andrzej  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
357/P-IV/15 11-09-2015 Chmiel Jakub skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
358/P-IV/15 11-09-2015 Jakubczyk Magdalena  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
359/P-IV/15 11-09-2015 Kokoszka Bartosz  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
360/P-IV/15 11-09-2015 Koperek Michał skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
361/P-IV/15 11-09-2015 Łydzbińska Agnieszka  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
362/P-IV/15 11-09-2015 Majcher Michał  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
363/P-IV/15 11-09-2015 Mazur Martyna  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
364/P-IV/15 11-09-2015 Nowak Katarzyna  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
365/P-IV/15 11-09-2015 Rachwalik Radosław skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
366/P-IV/15 11-09-2015 Turczyk Ludmile  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
367/P-IV/15 11-09-2015 Żuchowska Marta skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
368/P-IV/15 11-09-2015 Jaworska Anna  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
369/P-IV/15 11-09-2015 Korecka Karolina  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
370/P-IV/15 11-09-2015 Kowalska Magdalena skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
371/P-IV/15 11-09-2015 Małasiewicz Joanna  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
372/P-IV/15 11-09-2015 Muskalska Anita skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
373/P-IV/15 11-09-2015 Tasarz Joanna skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
374/P-IV/15 11-09-2015 Zawada Arleta skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
375/P-IV/15 11-09-2015 Mańka Katarzyna  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
376/P-IV/15 11-09-2015 Mańka Mariusz skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
377/P-IV/15 11-09-2015 Kukowka Karol skierowanie na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów 
378/P-IV/15 11-09-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
379/P-IV/15 11-09-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
380/P-IV/15 11-09-2015 Specjalistyczna  Praktyka Lekarska "99" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 

 

 

Uchwały: 25-09-2015

 

381/P-IV/15 25-09-2015 Paula Jabłońska  - staż kontynuacja  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy
382/P-IV/15 25-09-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
383/P-IV/15 25-09-2015 Specjalistyczna Indywidualna  Praktyka Lekarska "99" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 
384/P-IV/15 25-09-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu w rejestrze praktyk lekarskich  
385/P-IV/15 25-09-2015 Skreślenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 

 

 

Uchwały: 30-09-2015

 

386/P-IV/15 25-09-2015 Makieła Małgorzata  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy Ograniczone -PWZ 
387/P-IV/15 25-09-2015 Makieła Małgorzata  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy
388/P-IV/15 25-09-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu
Leczniczego 

 

 

Uchwały: 09-10-2015

 

389/P-IV/15 09-10-2015 Łęcki Paweł  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ - przeniesienie 
390/P-IV/15 09-10-2015 Gęsiarz Paulina  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ - po stażu 
391/P-IV/15 09-10-2015 Śpiewak Izabela  Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 
392/P-IV/15 09-10-2015 Kciuk Daria  Uaktualnienie wpisu w rejestrze praktyk lekarskich  
393/P-IV/15 09-10-2015 Rolando Sylwia  Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 
394/P-IV/15 09-10-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu
 Leczniczego 
395/P-IV/15 09-10-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
396/P-IV/15 09-10-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
397/P-IV/15 09-10-2015 Akademia Prawa Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
 i l dentystów 
398/P-IV/15 09-10-2015 Polskie Stowarzyszenie Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu w Zabrzu  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
i l dentystów 

 

 

Uchwały: 20-11-2015

 

412/P-IV/15 20-11-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu w rejestrze Indywidualnych Praktyk Lekarskich  
413/P-IV/15 20-11-2015 Specjalistyczna Indywidualna  Praktyka Lekarska "99" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 
414/P-IV/15 20-11-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
415/P-IV/15 20-11-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
416/P-IV/15 20-11-2015 Cuglewski Marek  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony od
01-01 do 31-05-2015 
417/P-IV/15 20-11-2015 Grupowa  Praktyka Lekarska "97"  Grupowa Praktyka Lekarska 
418/P-IV/15 20-11-2015 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego
"MARKU" Sp. Jawna 
Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i
l dentystów 
419/P-IV/15 20-11-2015 Firma IMPLO-CERK z siedzibą w Żywcu Os. Młodych 15/91 Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i l
dentystów 
420/P-IV/15 20-11-2015 Chudzyńska Agata  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony 

 

 

Uchwały: 11-12-2015

 

421/P-IV/15 11-12-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu w rejestrze Indywidualnych Praktyk
 Lekarskich  
422/P-IV/15 11-12-2015 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
423/P-IV/15 11-12-2015 Skreślenie z rejestru praktyk Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej - wg załącznika 
424/P-IV/15 11-12-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
425/P-IV/15 11-12-2015 Całusiński Bartosz  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ - przeniesienie 
426/P-IV/15 11-12-2015 Jaworska Magdalena  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ - przeniesienie 
427/P-IV/15 11-12-2015 Pawełczak Dariusz  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ - przeniesienie 
428/P-IV/15 11-12-2015 Wojciechowski Jan  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
429/P-IV/15 11-12-2015 Czyż-Hyla Monika  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
430/P-IV/15 11-12-2015 Wojaczek Krzysztof  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony 
431/P-IV/15 11-12-2015 Kapica Piotr  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony 
432/P-IV/15 11-12-2015 Kowal Joanna  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony 
433/P-IV/15 11-12-2015 Rolando-Ali Sylwia  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony 
434/P-IV/15 11-12-2015 Dyrektor podmiotu leczniczego  Konkurs SPZOZ Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej 
434/P-IV/15 11-12-2015 Fundacja "Ratujmy Życie Dzieciom"  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i  lekarzy dentystów 
436/P-IV/15 11-12-2015 Pietreniuk Ewa  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
437/P-IV/15 11-12-2015 Pietreniuk Władysław  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
438/P-IV/15 11-12-2015 Upoważnienie do zawarcia umowy z Lex Secure
 sp. z o.o. w Sopocie, 81-853 , Aleja Niepodległości 723/6 na świadczenie usług opieki prawnej 
umowa z firmą LEX Secure 
439/P-IV/15 11-12-2015 Upoważnienie do podpisania aneksów z TU INTER
POLSKA S.A. do  umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego 
aneksy z TU INTER POLSKA S.A. 

 

 

Uchwały: 31-12-2015

 

440/P-IV/15 31-12-2015 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu w rejestrze Indywidualnych Praktyk
 Lekarskich  
441/P-IV/15 31-12-2015 Specjalistyczna Indywidualna  Praktyka Lekarska "99" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 
442/P-IV/15 31-12-2015 Zatoń Anna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ - przeniesienie 
443/P-IV/15 31-12-2015 Maciołek Radosław Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ - przeniesienie 
444/P-IV/15 31-12-2015 Maciołek Radosław Skierowanie na staż podyplomowy lekarzy WSS
445/P-IV/15 31-12-2015 Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Ziemi Częstochowskiej  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
 i l dentystów 
446/P-IV/15 31-12-2015 Strzelecka Urszula  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony 
447/P-IV/15 31-12-2015 Zenderowska-Wyderka Alicja  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 

 

 

Uchwały: 20-01-2016

448/P-IV/16 20-01-2016 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne  Oddział  w Częstochowie  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
 i l dentystów 

 

 

Uchwały: 22-01-2016

 

449/P-IV/16 22-01-2016 Potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego
Punkty edukacyjne 
450/P-IV/16 22-01-2016 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu w rejestrze Indywidualnych Praktyk
 Lekarskich  
451/P-IV/16 22-01-2016 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94"  SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
452/P-IV/16 22-01-2016 Indywidualna  Praktyka Lekarska "98" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 
453/P-IV/16 22-01-2016 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
454/P-IV/16 22-01-2016 Korytkowski Mieczysław Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
455/P-IV/16 22-01-2016 Bryszewska-Gałas Elżbieta  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 
456/P-IV/16 22-01-2016 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne  Oddział  w Częstochowie  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
 i l dentystów 
457/P-IV/16 22-01-2016 EUROMEDIC Sp. z o.o. w Częstochowie Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
 i l dentystów 

 

 

Uchwały: 10-02-2016

 

458/P-IV/16 10-02-2016 Głogowska Katarzyna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ - przeniesienie 
459/P-IV/16 10-02-2016 Kusaj Edyta  Wydanie duplikatu PWZ
460/P-IV/16 10-02-2016 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu w rejestrze Specjalistycznych  Praktyk
 Lekarskich  
461/P-IV/16 10-02-2016 Specjalistyczna Praktyka Lekarska "94" lista załącznik SPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
462/P-IV/16 10-02-2016 Bernacki Jarosław  Wykreslenie indywidualnej praktyki lekarskiej 
463/P-IV/16 10-02-2016 Indywidualna Praktyka Lekarska  "95"  lista załącznik IPL w miejscu wezwania
464/P-IV/16 10-02-2016 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
465/P-IV/16 10-02-2016 Świtalski Marek  Wydanie duplikatu PWZ
466/P-IV/16 10-02-2016 Mikołajczyk Marek  Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS Oddział Ginekologii
i Położnictwa 
467/P-IV/16 10-02-2016 Świątkowska-Flis Beata  Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS Oddział Neurologii 
468/P-IV/16 10-02-2016 dr n. med. Jacek Gabryel  Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS Oddział Kardiologii 
469/P-IV/16 10-02-2016 Demkow-Stajno Dorota  Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS Oddział Chorób Płuc 
470/P-IV/16 10-02-2016 Celban Grzegorz  Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS Oddział Chirurgii Onkologicznej 
471/P-IV/16 10-02-2016 Unton Kazimierz  Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS Oddział Chirurgii Ogólnej 
472/P-IV/16 10-02-2016 Klajn Maria  Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
473/P-IV/16 10-02-2016 Parchańska Żaneta  Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS Oddział Reumatologii
474/P-IV/16 10-02-2016 Mendakiewicz Agnieszka  Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS Oddział Psychiatrii
474/P-IV/16 10-02-2016 Chorek-Liwoch Paulina  Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
475/P-IV/16 10-02-2016 dr n. med. Jolanta Warzycha  Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS Oddział Neonatologii

 

 

Uchwały: 19-02-2016

 

476/P-IV/16 19-02-2016 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska "99" Wpis do Rejestru Praktyka Lekarskich 
477/P-IV/16 19-02-2016 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu w rejestrze Specjalistycznych  Praktyk
 Lekarskich  
478/P-IV/16 19-02-2016 Wywiał Konrad - ograniczone PWZ  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ -staż
479/P-IV/16 19-02-2016 Khavalyts Mykola  - ograniczone PWZ Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ -staż
480/P-IV/16 19-02-2016 Wywiał Konrad - staż  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy 
481/P-IV/16 19-02-2016 Khavalyts Mykola - staż  skierowanie na staż podyplomowy lekarzy 
482/P-IV/16 19-02-2016 Tkaczyk Magdalena  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ - przeniesienie 
483/P-IV/16 19-02-2016 IMPLO-CERK Rafał Topolewski   Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
 i l dentystów 
484/P-IV/16 19-02-2016 RAD-MED. E. Kryszczuk Spółka Jawna  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
 i l dentystów 
485/P-IV/16 19-02-2016 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział  w Częstochowie  Potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
 i l dentystów 

 

 

Uchwały: 04-03-2016

 

486/P-IV/16 04-03-2016 Owczarek Izabela  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ 
487/P-IV/16 04-03-2016 Standerska Bogna  Wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy -PWZ  przeniesienie 
488/P-IV/16 04-03-2016 Zmiana wydania zezwolenia - lista załącznik Uaktualnienie wpisu w rejestrze Specjalistycznych  Praktyk
 Lekarskich  
489/P-IV/16 04-03-2016 Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"  lista załącznik IPL wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego 
490/P-IV/16 04-03-2016 Fundacja "Ratujmy Życie Dzieciom Oddział Ślaśki" z siedzibą
ul. Piłsudskiego 9 , 42-200 Częstochowa 
skierowanie na staż podyplomowy lekarzy 
491/P-IV/16 04-03-2016 Kucharczyk-Rosiak Gabriela  Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony 

 

 

end Uchwały: