Porady prawne

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta, według stanu prawnego obowiązującego od 9 lutego 2019 r.
2 ROZPORZĄDZENIE w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
3 ROZPORZĄDZENIE w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
4 ROZPORZĄDZENIE w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
5 ROZPORZĄDZENIE w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
6 ROZPORZĄDZENIE w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
7 ROZPORZĄDZENIE w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
8 ROZPORZĄDZENIE ... w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej ...
9 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
10 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
11 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
12 USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
13 Wykaz aktów prawnych