Apele ORL

Apel 2/III/12

Apel 2/III/12
Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.    W związku z treścią art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, discount poz. 1708 ze zm.), sovaldi sale Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie apeluje do dyrektorów podmiotów leczniczych o nie pogarszanie stosunków pracy lekarzy w trakcie szkoleń specjalizacyjnych oraz umożliwianie lekarzom kontynuowania oraz rozpoczynania specjalizacji medycznych. Zmiany organizacyjne w podmiotach działalności leczniczej nie powinny stanowić podstawy do ograniczania możliwości kształcenia specjalizacyjnego.
    Sprawa uzyskiwania specjalizacji lekarskich, sick na terenie działalności OIL w Częstochowie jest szczególnie istotna, gdyż średnia wieku lekarzy specjalistów wynosi obecnie 58 lat, co w niedalekiej przyszłości doprowadzi do trudności w zapewnieniu personelu lekarskiego na wielu rodzajach oddziałów. W związku z tym umożliwienie uzyskiwania specjalizacji przez lekarzy leży zarówno w interesie społecznym, jak i pracodawców w ochronie zdrowia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

dr n. med. Małgorzata Klimza
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

lek. Mariusz Malicki

Apel 1/III/12

Apel 1/III/12
Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 17 lutego 2012 r.
do Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie apeluje do uczestników Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy o przyjęcie uchwały sprzeciwiającej się wszelkim projektom rządowym mającym na celu zmianę (podwyższenie) wieku emerytalnego lekarzy i lekarzy dentystów.
Wykonywanie zawodu lekarz i lekarza dentysty wymaga szczególnej sprawności zarówno fizycznej jak i psychicznej i wydłużenie przymusowe okresu aktywności zawodowej tych grup nie powinno mieć miejsca.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

dr n. med. Małgorzata Klimza
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

lek. Mariusz Malicki