Lista osób w rejonach wyborczych 2017

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.01 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Rejon Bialska 288 14

 

Lista kandydatów rejonu K8.01:

 

1, Brzezin Zbigniew, lekarz
2, Foremna Elżbieta, lekarz
3, Klimza Małgorzata, lekarz
4, Koper Robert, lekarz
5, Maćkowiak Jacek, lekarz
6, Ogrodniczak Piotr, lekarz
7, Oleksik Anita, lekarz
8, Oleksik Piotr, lekarz
9, Stryjewski Piotr, lekarz
10, Sułkowski Leszek, lekarz
11, Warzycha Jolanta, lekarz
12, Zatoński Zbigniew, lekarz
13, Zieliński Grzegorz, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.02 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Rejon PCK 104 5

 

Lista kandydatów rejonu K8.02:

 

1, Kapustecki Janusz, lekarz
2, Kupczak Hanna, lekarz
3, Mikołajczyk Marek, lekarz
4, Mizerski Jacek, lekarz
5, Muskała Piotr, lekarz
6, Surówka Jerzy, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.03 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Rejon Szpital Hutniczy 48 2

 

Lista kandydatów rejonu K8.03:

 

1, Cywińska Jolanta, lekarz
2, Ludwiczak Anna, lekarz
3, Malicki Mariusz, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.04 Zespół Szpitali Miejskich 183 9

 

Lista kandydatów rejonu K8.04:

 

1, Barańska Małgorzata, lekarz
2, Borkowski Maciej, lekarz
3, Jakóbczyk Jolanta, lekarz
4, Janik Krzysztof, lekarz
5, Kopczyński Dariusz, lekarz
6, Pachura Monika, lekarz
7, Paluch Anna, lekarz
8, Strzelczyk Sławomir, lekarz
9, Wolnik Krzysztof, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.05 Kłobuck - Powiat - Lekarze 87 4

 

Lista kandydatów rejonu K8.05:

 

1, Chłądzyński Przemysław, lekarz
2, Grzyb Marek, lekarz
3, Klimas Przemysław, lekarz
4, Pawłowski Stefan, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.06 Kłobuck - Powiat - Dentyści 41 2

 

Lista kandydatów rejonu K8.06:

 

1, Drabek Bożena, lekarz dentysta

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.07 Lubliniec - Powiat - Lekarze 148 7

 

Lista kandydatów rejonu K8.07:

 

1, Adrianowicz Krzysztof, lekarz
2, Adrianowicz Lidia, lekarz
3, Kowalski Michał, lekarz
4, Kuźnik Jerzy, lekarz
5, Matysek Albin, lekarz
6, Mosingiewicz Mirosław, lekarz
7, Pogorzelec Bogdan, lekarz

 

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.08 Lubliniec - Powiat - Dentyści 39 2

 

Lista kandydatów rejonu K8.08:

 

1, Gansiniec Andrzej, lekarz dentysta
2, Machnik Tomasz, lekarz dentysta


 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.09 Myszków - Powiat - Lekarze - Szpital 58 3

 

Lista kandydatów rejonu K8.09:

 

1, Cichoń Sławomir, lekarz
2, Kaim-Hagar Dorota, lekarz
3, Kret Jacek, lekarz
4, Oukal Ayman, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.10 Myszków - Powiat - Lekarze- Lecznictwo Ambulatoryjne 76 4

 

Lista kandydatów rejonu K8.10:

 

1, Hendzlik-Jakubiec Regina, lekarz
2, Jakubiec-Bartnik Beata, lekarz
3, Jastrzębska Zofia, lekarz
4, Kusaj Magdalena, lekarz
5, Stachowska Marta, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.11 Myszków - Powiat - Dentyści 37 2

 

Lista kandydatów rejonu K8.11:

 

1, Kołodziejczyk Jadwiga, lekarz dentysta
2, Noszkowska Elżbieta, lekarz dentysta
3, Wróbel Aleksandra, lekarz dentysta

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.12 Blachownia - Szpital - Lekarze 31 1

 

Lista kandydatów rejonu K8.12:

 

1, Zybura Jolanta, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.13 Częstochowa - Emeryci - Lekarze 112 5

 

Lista kandydatów rejonu K8.13:

 

1, Atłasik Bernadetta, lekarz
2, Baranowski Jerzy, lekarz
3, Pietreniuk Władysław, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.14 Częstochowa - Emeryci - Dentyści 55 3

 

Lista kandydatów rejonu K8.14:

 

1, Kuchciak-Hampel Teresa, lekarz dentysta
2, Lewandowski Andrzej, lekarz dentysta
3, Sobkiewicz Danuta, lekarz dentysta

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.15 Częstochowa - Lecznictwo Ambulatoryjne Północ - Lekarze 221 11

 

Lista kandydatów rejonu K8.15:

 

1, Jakubowska Anna, lekarz
2, Jakubowski Piotr, lekarz
3, Lemańska Małgorzata, lekarz
4, Pojda Jarosław, lekarz
5, Romańska-Zygmunciak Joanna, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.16 Częstochowa - Lecznictwo Ambulatoryjne Południe - Lekarze 246 12

 

Lista kandydatów rejonu K8.16:

 

1, Adamkiewicz Grażyna, lekarz
2, Czekaj Dariusz, lekarz
3, Górniak Romuald, lekarz
4, Kluczna Ewa, lekarz
5, Muskalski Krzysztof, lekarz
6, Rozpędek Jacek, lekarz
7, Sikora Marian, lekarz
8, Sojda Jadwiga, lekarz
9, Szmaciarski Krzysztof, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.17 Częstochowa - Dentyści - Północ 183 9

 

Lista kandydatów rejonu K8.17:

 

1, Bilski Maciej, lekarz dentysta
2, Brewczyńska Ewa, lekarz dentysta
3, Janik Anastazja, lekarz dentysta
4, Janik Piotr Zygmunt, lekarz dentysta
5, Janik Piotr Maria, lekarz dentysta
6, Klimala Katarzyna, lekarz dentysta
7, Tkaczyński Przemysław, lekarz dentysta
8, Więckowska Urszula, lekarz dentysta
9, Zalasiński Rafał, lekarz dentysta

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.18 Częstochowa - Dentyści - Południe 169 8

 

Lista kandydatów rejonu K8.18:

 

1, Biskupek-Wanot Agnieszka, lekarz dentysta
2, Kapustecka Anna, lekarz dentysta
3, Kołodzińska Urszula, lekarz dentysta
4, Lemańska-Tkaczyńska Joanna, lekarz dentysta
5, Małanij Dorota, lekarz dentysta
6, Rajczyk Jarosław, lekarz dentysta
7, Rudziński Lesław, lekarz dentysta
8, Saleh Mohammad, lekarz dentysta
9, Zalasińska Małgorzata, lekarz dentysta

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.19 Częstochowa - Powiat Ziemski - Lekarze 97 5

 

Lista kandydatów rejonu K8.19:

 

1, Kostrzewska Beata, lekarz
2, Sornat-Jabłońska Elżbieta, lekarz

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.20 Częstochowa - Powiat Ziemski - Dentyści 59 3

 

Lista kandydatów rejonu K8.20:

 

1, Snopkowski Jarosław, lekarz dentysta
2, Sobocińska Beata, lekarz dentysta
3, Wolski Paweł, lekarz dentysta

 Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.21 Zespół Szpitali Miejskich 26 1

 

Lista kandydatów rejonu K8.21:

 

1, Szałkowska Elżbieta, lekarz