Gotowe wnioski do właściwych ministrów

Akcja wysyłania wniosków do:
Ministra Zdrowia
Ministra Aktywów Państwowych
Ministra Klimatu
celem wydania poleceń Agencji Rezerw Materiałowych,
by ta wydawała wszystkim wnioskodawcom
lekarzom i lekarzom dentystom  
środki ochrony indywidualnej.