Wdrożenie reguł weryfikacyjnych w zakresie e-recepty po stronie Systemu e-zdrowie (P1)

UWAGA! Do 6 czerwca 2020 r. wszyscy użytkownicy muszą mieć zaktualizowane oprogramowanie uwzględniające zmiany w konfiguracji reguł na środowisku produkcyjnym po stronie Systemu P1.
               
Zmiany w konfiguracji reguł na środowisku produkcyjnym
Weryfikacja bloku narracyjnego 06.06.2020 roku zostaną włączone w trybie „BŁĄD" reguły walidujące poprawność bloku narracyjnego dla e-recept, z wyjątkiem reguł dot. walidacji recept recepturowych.
  
Weryfikacja nr EAN / GTIN 06.06.2020 roku zostanie włączona w trybie „BŁĄD: reguła wymagająca dla e-recept refundowanych podania nr EAN/GTIN znajdującego się na wykazie leków refundowanych, (REG.WER.669 Zgodność EAN/GTIN z rejestrem leków refundowanych).
  
Weryfikacja poziomu odpłatności dla recept nierefundowanych (100%) 06.06.2020 roku zostanie włączona w trybie „BŁĄD" reguła wymagająca jawnego wskazania poziomu odpłatności 100% dla recept wystawianych na szablonie recepty nierefundowanej, (REG.WER.3222 Weryfikacja istnienia poziomu odpłatności 100%).       

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z dostawcą oprogramowania gabinetowego który potwierdzi gotowość swojego systemu oraz wskaże zasady aktualizacji oprogramowania.
W przypadku pytań kierowanych do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zachęcamy do kontaktu z nami:  e-recepta(at)csioz.gov.pl