Naczelna Izba Lekarska zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na bezpłatne kursy on-line

Naczelna Izba Lekarska zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na bezpłatne kursy on-line

W ramach programu przygotowane zostały szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów, obejmujące następujące tematy:

I: Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu krążenia.

II: Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych.

III: Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób
układu kostno-stawowomięśniowego.

IV: Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób nowotworowych.

V: Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu oddechowego.

Oprócz tematyki wskazanej powyżej, kursy obejmują dodatkowo zagadnienia z zakresu komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu, a lekarzami specjalistami.

Szkolenia są dla lekarzy BEZPŁATNE, obecnie realizowane w formule e-learning
Kursy zaplanowaliśmy zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych, w tygodniu, a także w weekendy, by jak najlepiej dopasować się do potencjalnych uczestników.

Informacje na temat szkoleń na bieżąco zamieszczamy na stronie:
https://wytyczne.org/ruszyla-rekrutacja-na-szkolenia-z-zakresupostepowaniadiagnostycznego-terapii-oraz-profilaktyki-v-modulow-do-wyboru/

Rekrutacja prowadzona jest poprzez stronę:
https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu pod numerami telefonu:
22 558-80-47, 600 048 082, a także mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Turniej Piłki Nożnej 6-osobowej

 XIII MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY
W PIŁCE NOŻNEJ 6 OSOBOWEJ
V Mistrzostwa  Polski Lekarzy OLDBOYS 45+
 
CZĘSTOCHOWA 2020

 

Organizatorzy Mistrzostw Polski Lekarzy w Piłce Nożnej 6-osobowej uprzejmie informują,
że dokonują wszelkich starań, aby zorganizować Mistrzostwa w dniach 4-5.09.2020r.
Postaramy się przekazać informację o ustaleniach na naszej stronie do 10 sierpnia.

Organizator
Piotr Janik - Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie.

Wdrożenie reguł weryfikacyjnych w zakresie e-recepty po stronie Systemu e-zdrowie (P1)

UWAGA! Do 6 czerwca 2020 r. wszyscy użytkownicy muszą mieć zaktualizowane oprogramowanie uwzględniające zmiany w konfiguracji reguł na środowisku produkcyjnym po stronie Systemu P1.
               
Zmiany w konfiguracji reguł na środowisku produkcyjnym
Weryfikacja bloku narracyjnego 06.06.2020 roku zostaną włączone w trybie „BŁĄD" reguły walidujące poprawność bloku narracyjnego dla e-recept, z wyjątkiem reguł dot. walidacji recept recepturowych.
  
Weryfikacja nr EAN / GTIN 06.06.2020 roku zostanie włączona w trybie „BŁĄD: reguła wymagająca dla e-recept refundowanych podania nr EAN/GTIN znajdującego się na wykazie leków refundowanych, (REG.WER.669 Zgodność EAN/GTIN z rejestrem leków refundowanych).
  
Weryfikacja poziomu odpłatności dla recept nierefundowanych (100%) 06.06.2020 roku zostanie włączona w trybie „BŁĄD" reguła wymagająca jawnego wskazania poziomu odpłatności 100% dla recept wystawianych na szablonie recepty nierefundowanej, (REG.WER.3222 Weryfikacja istnienia poziomu odpłatności 100%).       

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z dostawcą oprogramowania gabinetowego który potwierdzi gotowość swojego systemu oraz wskaże zasady aktualizacji oprogramowania.
W przypadku pytań kierowanych do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zachęcamy do kontaktu z nami:  e-recepta(at)csioz.gov.pl
                                                  

Komunikat NIL

 

Naczelna Rada Lekarska mając na uwadze niezwykle trudną sytuację na początku pandemii i brak sprzętu ochrony indywidualnej w placówkach medycznych, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w jego zakup, sprowadzenie do Polski i dystrybucję na terenie kraju.

Sprzęt zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom został sprowadzony do Polski zgodnie z rekomendacjami i przy wsparciu Polsko – Chińskiej Rady Biznesu, która poleca tylko sprawdzonych i wiarygodnych dostawców. Wszystkie zamówione produkty posiadają komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.

Przy zakupie wprowadziliśmy najwyższe procedury sprawdzenia wiarygodności dokumentacji oraz jakości zamówionego sprzętu. Strona chińska również przeprowadziła dodatkowe kontrole jakości. Sprowadzone przez nas towary posiadają więcej niż jeden certyfikat jakości oraz złożono nam deklaracje zgodności produktów.

Maski ochronne jak również pozostały sprzęt zostały rozdysponowane pomiędzy 24 Okręgowe Izby Lekarskie, a te przekazały je, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, do personelu medycznego oraz placówek medycznych, które w większości już je zużytkowały.

 

 

Magda Wiśniewska


Przewodnicząca Konwentu      

Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich      

Paweł Czekalski


Przewodniczący Zespołu      

odpowiedzialnego za zakup i dystrybucję sprzętu      

Andrzej Matyja


Prezes      

Naczelnej Rady Lekarskiej      

 

Petycja w sprawie zasad finansowania świadczeń stomatologicznych

Jeszcze przed wybuchem epidemii SARS-CoV-2 lekarze dentyści zwrócili się do NFZ w przepisanej prawem formie o dostosowanie warunków finansowych umów do aktualnych kosztów ich realizacji.

Pandemia SARS-CoV-2 wiele w naszym życiu skomplikowała. Nowe wymogi sanitarne, w jakijkolwek formie je zastosujemy przekreślają możliwość pokrycia kosztów udzialania świadczeń pracą wynagradzaną według dotychczasowych zasad.

Petycję podpisują lekarze dentyści udzielający świadczeń finansowanych przez NFZ i Świadczeniodawcy niebędący lekarzami dentystami, autoryzując swój wpis imieniem i nazwiskiem oraz numerem umowy, w ramach której udzielają świadczeń lub przynajmniej identyfikatorem Świadczeniodawcy (jeśli w placówce świadczeń udziela więcej niż 1 lekarz, w zestawieniu znajdzie się więcej niż 1 wpis opatrzony tym samym numerem umowy) Petycja zostanie przekazana Oddziałom NFZ przez Naczelną Radę Lekarską. Uwaga! W publicznie dostępnym zestawieniu numer umowy nie zostanie uwidoczniony.

 

LINK do PETYCJI

https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Świadczenia stomatologiczne realizowane w gabinecie w ramach ogólnej opieki podstawowej w zakresie stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej powinny być ograniczone do wykonywania procedur w stanach wymagających pilnej interwencji, tj. w przypadku występowania bólu, procesów zapalnych i ropnych, urazów, torbieli a także stanów obarczonych ryzykiem progresji choroby i wystąpienia powikłań.
Przed wizytą w gabinecie stomatologicznym zalecany jest telefoniczny kontakt z lekarzem w celu zdefiniowania problemu zdrowotnego. Lekarz dokonuje oceny sytuacji i określa, czy przyczyna zgłoszenia wymaga wizyty w gabinecie stomatologicznym i wykonania procedury leczniczej czy też może być ona odroczona, a pomoc doraźna udzielona pacjentowi w ramach teleporady. Przy podejmowaniu decyzji o formie interwencji należy uwzględnić stany wymagające doraźnej pomocy w tzw. „stanie ostrym” jak i ryzyko progresji choroby i wystąpienia powikłań w perspektywie krótko-, średnio- i długoczasowej. ... więcej w PDF
nz20cov19

Gotowe wnioski do właściwych ministrów

Akcja wysyłania wniosków do:
Ministra Zdrowia
Ministra Aktywów Państwowych
Ministra Klimatu
celem wydania poleceń Agencji Rezerw Materiałowych,
by ta wydawała wszystkim wnioskodawcom
lekarzom i lekarzom dentystom  
środki ochrony indywidualnej.

Dz.Ust. z dn. 29 kwietnia 2020r. poz. 775

Rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020r.

 

Dar Fundacji p. Dominiki Kulczyk dla Fundacji Lekarze Lekarzom

Szanowni Państwo!

Do Okręgowej izby Lekarskiej w Częstochowie dotarł transport środków ochrony osobistej. Jest to dar Fundacji p. Dominiki Kulczyk dla Fundacji Lekarze Lekarzom działającej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Otrzymaliśmy następujące ilości sprzętu:

Maski chirurgiczne – 12 000 szt.

Maski FFP2 – 17 600 szt.

Kombinezony – 1 200 szt. (Czekamy jeszcze na transport kombinezonów.)

Gogle – 1 200 szt.

Przylbice – 1 200 szt.

Wielość daru uzależniona jest od liczby lekarzy i lekarzy dentystów w danej Izbie Lekarskiej. W naszym rejestrze mamy 2350 lekarzy i lekarzy dentystów. Rozdział tych środków będzie odbywał się ścisłe według rekomendacji zespołu powołanego przez Prezydium Naczelnej izby Lekarskiej. Izba Lekarska pełni rolę wyłącznie dystrybutora. Dystrybucja jest bezpłatna, przeznaczona dla personelu medycznego najbardziej narażonego na zakażenie koronawirusem. Zgodnie z rekomendacją zespołu NRL, Prezydium ORL w Częstochowie podjęło decyzję o podziale sprzętu według ilości lekarzy w danym rejonie wyborczym, a z rejonu wyborczego sprzęt zostanie przekazany do szpitali i przychodni. Według rekomendacji, dystrybucja nie obejmuje lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zawiesili przyjmowanie pacjentów.